Annual Turnover Là Gì? Giải Thích Ý Nghĩa Chi Tiết

30 Tháng Tám, 2023

Trong lĩnh vực kinh doanh, có nhiều khái niệm mà chúng ta khó có thể giải thích ngắn gọn bằng tiếng Việt. Do đó, để nhanh chóng diễn đạt ý kiến và suy nghĩ của mình, người lao động thường thay thế chúng bằng một số từ chuyên ngành. Trong bài viết dưới đây, Website Chuyên Nghiệp sẽ giúp mọi người giải thích khái niệm Annual Turnover là gì là gì và các thuật ngữ liên quan.

Annual Turnover là gì

Annual Turnover là gì?
Annual Turnover là gì?

Doanh thu hàng năm (Annual Turnover) có nghĩa là tỷ lệ mà quỹ hỗ trợ chung hoặc quỹ giao dịch được giao dịch (ETF) thay thế một khoản đầu tư vào một năm cụ thể. Tốc độ xoay vòng là sự so sánh giữa tài sản quản lý luồng vào hoặc ra của các khoản đầu tư của quỹ. Số liệu này hữu ích để xác định mức độ tích cực của một quỹ trong việc thay đổi các vị trí cơ bản trong danh mục đầu tư của nó.

Kế hoạch hàng năm đặt ra một mục tiêu nhất định về sản xuất và kinh doanh. Một công ty có Doanh thu hàng năm thành công có nghĩa là họ đã hoàn thành thành công những mục tiêu đó. Từ này được sử dụng trong thời kỳ kế toán hàng năm. Annual Turnover đại diện cho sự phát triển của doanh nghiệp. Nhìn vào doanh số này, người xem có thể thấy được tiềm năng tăng trưởng của doanh nghiệp qua các năm.

Ý nghĩa – Giải thích thuật ngữ Annual Turnover

Ý nghĩa - Giải thích thuật ngữ Annual Turnover
Ý nghĩa – Giải thích thuật ngữ Annual Turnover

Annual Turnover là gì? Đây là một cách tốt để kiểm tra thời gian thực hiện trung bình mà một quỹ sử dụng. Các mức tốc độ xoay vòng cao hơn thường sẽ tăng tỷ lệ chi phí của quỹ và có thể tăng lợi nhuận đầu tư được phân phối.

Các thuật ngữ liên quan đến Turnover

Có rất nhiều những thuật ngữ khác liên quan đến Annual Turnover là gì? Ví dụ như CEO Turnover là gì? hay Inventory Turnover là gì?

Inventory Turnover là gì?

Đây là thuật ngữ chỉ số quay vòng hàng tồn kho, hay còn được hiểu là hệ số quay vòng hàng tồn kho. Inventory Turnover sẽ cho bạn thấy cách tồn kho thay đổi (do mua-bán). Inventory Turnover được tính bằng công thức: Chỉ số quay vòng hàng tồn kho = Chi phí hàng bán hàng hóa/Trung bình giá trị hàng tồn kho.

Từ chỉ số Inventory Turnover, bạn có thể thấy liệu doanh nghiệp có quản lý hàng tồn kho tốt hay không.

  • Đối với nhà đầu tư, nhìn vào chỉ số này, họ có thể đánh giá và kiểm tra hiệu suất kinh doanh hiện tại của doanh nghiệp. Từ đó, đưa ra quyết định có đầu tư hay không.
  • Đối với doanh nghiệp, dựa trên chỉ số này, các chuyên gia tài chính xác định xu hướng phát triển hiện tại của doanh nghiệp. Từ đó, điều chỉnh kế hoạch và có một phương pháp thiết lập để thay đổi và đạt được mục tiêu ban đầu.

Khi chỉ số này cao, có nghĩa là tốc độ thay đổi hàng hóa trong kho nhanh. Các hoạt động mua – bán của doanh nghiệp diễn ra đều đặn. Trong kho sẽ không còn lại nhiều hàng tồn kho. Do đó, rủi ro của doanh nghiệp sẽ thấp hơn. Tuy nhiên, cần lưu ý, nếu chỉ số này quá cao, hàng tồn kho thấp sẽ trở thành một bất lợi của doanh nghiệp. Bởi vì nếu thị trường thay đổi đột ngột, nhu cầu về sản phẩm tăng lớn. Bạn sẽ không có đủ hàng để cung cấp cho thị trường.

Sales Turnover

Sales Turnover
Sales Turnover

Song song cùng thuật ngữ Annual Turnover thì Sales Turnover được hiểu là vượt doanh thu bán hàng. Vượt quá doanh số bán hàng là kết quả của công tác bán hàng hiệu quả. Trong một kỳ tính toán của doanh nghiệp (có thể là hàng tuần, hàng tháng, hàng năm), người quản lý sẽ đưa ra một mục tiêu cụ thể về doanh số bán hàng của công ty. Nếu phòng bán hàng vượt qua mục tiêu này thì sẽ được gọi là Sales Turnover.

Sales Turnover luôn được đánh giá cao trong các doanh nghiệp. Bởi đây là yếu tố quyết định thành công của một doanh nghiệp. Đồng thời, đây cũng là một nguồn tài chính quan trọng mà các nhà quản lý muốn thúc đẩy. Chỉ số này cho thấy doanh nghiệp đang có một nguồn thu ổn định, tạo ra vị thế nhất định trong kinh doanh.

Cash Turnover

Cash Turnover được hiểu là chu kỳ quay vòng tiền mặt. Đây được xem là một chỉ số quan trọng trong mọi doanh nghiệp, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp có khối lượng hàng tồn kho và phải thu/phải trả lớn. Bởi vì đây là yếu tố để đánh giá hiệu quả của công ty trong việc điều khiển vốn làm việc.

Một chu kỳ tiền mặt bao gồm 4 bước bắt buộc:

  • Sử dụng tiền để thanh toán cho hàng hóa mua vào.
  • Hàng hóa được đưa vào kho để lưu trữ (hàng tồn kho).
  • Sau khi bán hàng sản xuất, doanh nghiệp có phải thu cho lưu trữ.
  • Phải thu được thu hồi và thanh lý.

Bốn bước trên quay vòng dòng tiền của doanh nghiệp để tạo ra lợi nhuận. Thực tế, nhiều doanh nghiệp chỉ sử dụng 2 bước để tạo ra chu kỳ tiền mặt đó là: Thanh toán cho nhà cung cấp và thu hồi phải thu.

Thuật ngữ Annual Turnover và Cash Turnover trong kế toán

Annual Turnover được sử dụng trong lĩnh vực kế toán, chỉ để hoàn thành mục tiêu bán hàng hàng năm thành công. Ý nghĩa của Annual Turnover là thể hiện sự phát triển của doanh nghiệp.

Cash Turnover (tỷ lệ quay vòng tiền mặt): Là yếu tố quan trọng để đánh giá việc sử dụng vốn lưu động hiệu quả của doanh nghiệp. Chu kỳ tiền mặt có 4 bước để theo dõi, tuy nhiên đối với một số doanh nghiệp cụ thể, chỉ có 2 bước quan trọng nhất được thực hiện: Thanh toán cho nhà cung cấp và thu hồi tiền phải thu.

Lời kết

Thông tin trên giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ kinh tế Annual Turnover là gì hay còn gọi là Doanh thu hàng năm. Truy cập Website Chuyên Nghiệp để tìm kiếm thông tin về các thuật ngữ kinh tế khác và công nghệ thông tin được cập nhật liên tục nhé.