Độ Dài Tiền Tố Mạng Là Gì | Cách Tính Độ Dài Tiền Tố Mạng

6 Tháng Bảy, 2023

Bài viết độ dài tiền tố mạng thuộc chủ đề của Wiki và đang được rất nhiều người quan tâm trong thời gian này! Hôm nay, hãy cùng với Website Chuyên Nghiệp tìm hiểu về độ dài tiền tố mạng là gì nhé? Trong bài viết hôm nay, bạn sẽ tìm hiểu nội dung “độ dài tiền tố mạng là gì

Độ dài tiền tố mạng là gì

Độ dài tiền tố mạng là gì 
Độ dài tiền tố mạng là gì

Độ dài tiền tố mạng (network prefix length) là số lượng bit liên tiếp trong địa chỉ IP (Internet Protocol) mạng định nghĩa phần mạng, hay còn gọi là phần tiền tố mạng (network prefix). Phần còn lại của địa chỉ IP được sử dụng để định danh các thiết bị trong mạng đó.

Khi kết hợp phần tiền tố mạng với phần địa chỉ cụ thể của một thiết bị, ta có được địa chỉ IP đầy đủ của thiết bị đó. Ví dụ: trong địa chỉ IP 192.168.0.1/24, độ dài tiền tố mạng là 24 bit, tương đương với địa chỉ mạng 192.168.0.0, và phần còn lại của địa chỉ IP được sử dụng để định danh các thiết bị trong mạng đó.

Thông tin chi tiết độ dài tiền tố mạng

Thông tin chi tiết độ dài tiền tố mạng 
Thông tin chi tiết độ dài tiền tố mạng

Độ dài tiền tố mạng được xác định bằng số lượng bit được sử dụng để định nghĩa phần mạng trong địa chỉ IP. Ví dụ: nếu địa chỉ IP có độ dài tiền tố mạng là 24 bit, thì phần địa chỉ IP này sẽ được sử dụng để xác định địa chỉ mạng, và phần còn lại của địa chỉ IP sẽ được sử dụng để xác định địa chỉ của mỗi thiết bị trong mạng đó.

Độ dài tiền tố mạng thường được biểu diễn bằng dấu gạch ngang (/) và số bit tương ứng. Ví dụ: địa chỉ IP 192.168.0.1 với độ dài tiền tố mạng là 24 bit sẽ được biểu diễn thành 192.168.0.1/24.

Độ dài tiền tố mạng phụ thuộc vào kiểu địa chỉ IP được sử dụng. Ví dụ: địa chỉ IPv4 sử dụng 32 bit để định nghĩa địa chỉ IP, trong đó phần tiền tố mạng có thể có độ dài từ 1 đến 30 bit. Địa chỉ IPv6 sử dụng 128 bit để định nghĩa địa chỉ IP, trong đó phần tiền tố mạng có thể có độ dài từ 1 đến 64 bit.

Độ dài tiền tố mạng ảnh hưởng đến số lượng địa chỉ IP có thể sử dụng trong một mạng. Ví dụ: nếu độ dài tiền tố mạng là 24 bit, thì số lượng địa chỉ IP có thể sử dụng trong mạng đó là 2^8-2 = 254, trong đó 2 là số địa chỉ IP dành cho địa chỉ mạng và địa chỉ broadcast, và 254 là số địa chỉ IP dành cho các thiết bị trong mạng đó. Nếu độ dài tiền tố mạng càng dài, thì số lượng địa chỉ IP có thể sử dụng trong mạng đó càng ít.

Độ dài tiền tố mạng được sử dụng để xác định phạm vi của một mạng. Ví dụ: nếu địa chỉ IP của một thiết bị trong mạng có cùng phần tiền tố mạng với địa chỉ IP của một thiết bị khác, thì các thiết bị đó sẽ nằm trong cùng một mạng.

Độ dài tiền tố mạng cũng ảnh hưởng đến kích thước của mạng. Ví dụ: nếu độ dài tiền tố mạng là 24 bit, thì mạng này sẽ có kích thước /24, tương đương với 256 địa chỉ IP. Nếu độ dài tiền tố mạng là 16 bit, thì mạng này sẽ có kích thước /16, tương đương với hơn 65,000 địa chỉ IP.

Độ dài tiền tố mạng thường được sử dụng trong các giao thức mạng như TCP/IP để xác định địa chỉ IP của các thiết bị trong mạng. Ví dụ: trong một gói tin TCP/IP, địa chỉ IP sẽ được biểu diễn dưới dạng địa chỉ mạng và địa chỉ host, với phần tiền tố mạng được xác định bằng độ dài tiền tố mạng.

Độ dài tiền tố mạng cũng được sử dụng để tạo ra các mạng con. Ví dụ: nếu một mạng có độ dài tiền tố mạng là 24 bit, thì có thể tạo ra các mạng con có độ dài tiền tố mạng là 25 bit hoặc 26 bit bằng cách sử dụng các bit còn lại trong địa chỉ IP để định nghĩa phần host.

Cách tính độ dài tiền tố mạng

Cách tính độ dài tiền tố mạng
Cách tính độ dài tiền tố mạng

Độ dài tiền tố mạng được tính bằng cách xác định số bit của địa chỉ IP được dùng để định danh cho mạng. Độ dài tiền tố mạng càng dài thì mạng đó càng nhỏ và số lượng địa chỉ IP trên mạng đó càng ít.

Cách tính độ dài tiền tố mạng được thực hiện bằng cách sử dụng ký hiệu “/number”, trong đó “number” là số lượng bit dùng để định danh mạng.

Ví dụ: với địa chỉ IP là 192.168.0.1 và subnet mask là 255.255.255.0, ta có thể tính được độ dài tiền tố mạng như sau:

  • Chuyển subnet mask sang dạng nhị phân: 11111111.11111111.11111111.00000000
  • Đếm số lượng bit “1” trong subnet mask, kết quả là 24
  • Vì vậy, độ dài tiền tố mạng là /24

Cách khác để tính độ dài tiền tố mạng là sử dụng công thức:

  • Độ dài tiền tố mạng = 32 – số bit của subnet mask.
  • Ví dụ: nếu subnet mask là 255.255.255.0, thì số bit của subnet mask là 24, và độ dài tiền tố mạng là:
  • Độ dài tiền tố mạng = 32 – 24 = 8, vì vậy độ dài tiền tố mạng là /8

Lưu ý rằng độ dài tiền tố mạng phụ thuộc vào subnet mask, vì vậy nếu subnet mask thay đổi thì độ dài tiền tố mạng cũng sẽ thay đổi theo.

Lời kết

Như vậy là Webiste Chuyên Nghiệp đã trả lời được cho câu hỏi độ dài tiền tố mạng là gì. Mong rằng bạn đọc tiếp thêm thông tin, kiến thức từ bài viết này, chúc bạn có một ngày mới thật nhiều năng lượng.